Saturday, August 3, 2013

MANHAJ AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH DALAM TAUHID AL-ASMA' WA AS-SIFAT (FASAL 2)

Disampaikan oleh:
Ustaz Muhammad Asrie bin Sobri

FASAL 2: KAEDAH DALAM SIFAT-SIFAT ALLAH
(7 KAEDAH)

KAEDAH 1: SIFAT-SIFAT ALLAH SEMUANYA SIFAT YANG SEMPURNA TIADA KEKURANGAN DALAM APA BENTUK SEKALIPUN

Dalilnya:

Pertama: Dalil Naqli: Firman ALLAH ta'ala:

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Maksudnya: "dan bagi ALLAH itu sifat yang paling tinggi dan Dia adalah al-'Aziz (yang maha gagah perkasa) dan al-Hakim (maha bijaksana)" [al-Nahl: 60]

Kedua: Dalil 'Aqli:

Setiap benda yang wujud secara hakikat tidak dapat tidak memiliki sifat, sama ada sifat kekurangan atau sifat kemuliaan dan kesempurnaan, sifat kekurangan secara darurat ternafi pada hak ALLAH kerana zat ALLAH zat yang maha sempurna maka wajib bagiNya sifat kesempurnaan sahaja.

Demikian juga makhluk memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti 'Ilmu, Pendengaran, Penglihatan, Kuasa, Kehendak dll, tidak dapat tidak yang menciptakan sifat-sifat ini pada makhluk adalah ALLAH, maka tentulah ALLAH lebih utama dan berhak untuk memiliki sifat-sifat ini. 

Ketiga: Dalil Fitrah:

Manusia itu secara fitrahnya tercipta untuk mencintai ALLAH, menyanjung ALLAH, memuja ALLAH, dan bergantung harap kepada ALLAH, dan terbukti secara musyahadah makhluk tidak cinta, sanjung, puja, dan bergantung harap melainkan pada sesuatu yang lebih sempurna daripadanya dan memiliki sifat-sifat kepujian maka wajiblah bagi ALLAH sifat-sifat kepujian dan kesempurnaan. 

Kemudian sifat itu terbahagi kepada 4 jenis:

Pertama: Sifat Kamal Mutlak yakni hanya mengandungi kesempurnaan sahaja seperti 'Ilmu, Kudrat, Hayat, Sama', Basar dan seumpamanya maka ini wajib pada hak ALLAH ta'ala.

Kedua: Sifat yang Kamal dalam sebahagian hal dan kurang pada hal (keadaan) yang lain seperti sifat al-Makr (merencana kejahatan); jika dilakukan pada mereka yang tidak berhak dibalas padanya dengan balasan yang jahat maka ia sifat kekurangan dan tercela namun jika dilakukan kepada mereka yang zalim dan jahat untuk menegakkan yang hak dan membalas kejahatannya maka ia suatu kesempurnaan dan terpuji.
Maka sifat seperti ini diisbatkan bagi ALLAH dalam hal yang kamal sahaja bukan hal yang naqis seperti mana firman ALLAH ta'ala:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Maksudnya: "mereka (kaum kafir) merencana helah kejahatan dan ALLAH juga turut merencana helah buat mereka dan ALLAH jua sebaik-baik pembuat helah" [Ali Imran: 54]. 

Ketiga: Sifat yang menjadi kesempurnaan pada hak sebahagian mausuf namun menjadi kekurangan pada hak sebahagian mausuf yang lain seperti mempunyai anak; pada makhluk mempunyai anak adalah kesempurnaan, mereka yang subur lebih baik daripada mereka yang mandul, namun mempunyai anak adalah tanda-tanda kekurangan makhluk kerana ia berhajat kepada penyambung jenisnya kerana dia akan mati, adapun ALLAH, Dia tidak berhajat kepada anak kerana Dia tidak akan mati dan tidak memerlukan pembantu. Maka sifat seperti ini dinafikan pada hak ALLAH.

Keempat: Sifat yang mengandungi makna kekurangan semata-mata seperti Jahil, Buta, Pekak, Kudung, Khianat dan seumpamanya, maka jika pada hak makhluk sendiri ianya kurang maka pada hak ALLAH utamalah untu dinafikan.

KAEDAH 2: BAB SIFAT LEBIH LUAS DARIPADA BAB AL-ASMA' (NAMA-NAMA) DAN BAB KHABAR LEBIH LUAS DARIPADA KEDUANYA

Ini kerana:

Pertama: Setiap nama mengandungi sifat ALLAH bahkan beberapa sifat dalam satu nama seperti nama ALLAH; al-Hakim mengandungi sifat: al-Hikmah dan al-Hukmu dan nama ALLAH al-Basir mengandungi sifat: al-Basar, al-Basirah, dan al-Busur. 

Kedua: Terdapat sebahagian sifat berkaitan dengan perbuatan ALLAH sedangkan perbuatan ALLAH itu tiada penghujungnya sebagaimana kata ALLAH:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Maksudnya: "dan jika di bumi itu diambil seluruh pokok-pokoknya dijadikan pena dan lautan itu ditambah pula lagi dengan tujuh lautan (dijadikan sebagai dakwat) maka kalimah-kalimah ALLAH itu tidak akan pernah habis dan putus (sedangkan dakwat dan pena itu semua akan punah dahulu)". [Luqman: 27]

Antara sifat-sifat ALLAH adalah al-Nuzul, al-Istiwa' 'alal Arsy, al-Maji' (datang), al-Imsak (memegang), al-Akhz (mengambil) dan lainnya, semua ini sifat-sifat ALLAH namun kita tidak menamakan ALLAH dengan: al-Nazil, al-Mustawi, al-Ja-ie, al-Mumsik dan al-Aakhiz kerana tidak sabit ini semua adalah nama-nama ALLAH walaupun ianya sifat ALLAH.

Namun, harus kita mengkhabarkan ALLAH dengan lafaz-lafaz ini untuk menunjukkan kepada sifat-Nya demikian juga dengan lafaz-lafaz yang mempunyai makna yang sahih boleh kita khabarkan ALLAH dengannya seperti: al-Qadim, al-Soni', dan al-Maujud. 

KAEDAH 3: SIFAT-SIFAT ALLAH TERBAHAGI KEPADA DUA JENIS: TSUBUTIAH ثبوتية DAN SALBIAH سلبية

Sifat Tsubutiah adalah sifat yang ALLAH tetapkan bagi diri-Nya seperti sifat al-Rahmah, al-Basar, al-Sama' dan lain-lain.

Sifat Salbiah adalah sifat-sifat yang mengandungi makna penafian terhadap kekurangan seperti: لم يلد ولم يولد  Tidak beranak dan Tidak dipernakkan. 

Wajib mengisbatkan sifat yang ALLAH isbatkan bagi diri-Nya atau diisbatkan oleh Rasul-Nya sallallahu 'alaihi wa sallam berdalilkan:

Pertama: Dalil Naqli: Firman ALLAH ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً

Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada ALLAH dan Rasul-Nya dan Kitab yang Dia turunkan atas Rasul-Nya dan Kitab yang Dia turunkan sebelumnya, barangsiapa yang kufur dengan ALLAH dan Malaikat dan Kitab-kitabNya dan Rasul-RasulNya dan Hari Akhirat maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh". [al-Nisaa: 136].

Termasuk beriman dengan ALLAH adalah beriman dengan sifat-sifat dan nama-namaNya, demikian juga beriman dengan Rasul melazimkan kita beriman dengan apa yang baginda khabarkan berkenaan ALLAH dan antara perkara yang dikhabarkan adalah sifat-sifat ALLAH dan nama-namaNya, demikian beriman dengan al-Kitab terkandung di dalam al-Kitab ini nama-nama dan sifat-sifat ALLAH maka wajib beriman dengan segala kandungan kitab ini. 

Kedua: Dalil 'Aqli: 

ALLAH ta'ala lebih mengetahui berkenaan diri-Nya daripada selain-Nya, Dia juga yang paling benar dalam ucapan dan kata-kataNya maka wajiblah segera membenarkan apa yang Dia khabarkan berkenaan diri-Nya.

Demikian juga Rasul-Nya, lebih mengetahui berkenaan Tuhan-Nya, kata-kata baginda juga adalah sebenar-benar perkataan selepas perkataan ALLAH, maka wajib diterima tanpa syak dan ragu-ragu lagi.

Wajib juga menerima secara zahirnya tanpa diubah-ubah maknanya kerana perkataan ALLAH adalah fasih dan jelas, terkandung dalamnya hidayah demikian juga kalam Rasul-Nya, maka tidak mungkin terdapat perkara yang tersembunyi atau tersirat yang boleh menyesatkan. 

Wajib pula menafikan apa yang ALLAH nafikan daripada diri-Nya dan apa yang Rasul-Nya nafikan dan bersamaan dengan itu wajib juga mengisbatkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawannya seperti: menafikan sifat zalim daripada ALLAH bermaksud menetapkan sifat 'Adil yang sempurna bagi zat ALLAH ta'ala.

Wajib mengisbatkan bagi ALLAH sifat kamal yang menjadi lawan sifat salbiah kerana:

Pertama: Semata-mata penafian bukanlah ((sesuatu)) dan ianya tidak dipuji mahupun dicela. 

Kedua: Penafian semata-mata boleh jadi kerana sesuatu itu memang tidak menerima sifat tersebut seperti kita katakan: Dinding Tidak Melakukan kezaliman, ini tidak ada padanya kepujian kerana dinding memang tidak menerima sifat zalim sama sekali.

Ketiga: Penafian semata-mata boleh jadi kerana lemah untuk melakukannya, seperti kita katakan: si Miskin Tidak Bakhil, ianya bukan pujian bahkan menjadi celaan kerana dia tidak ada keupayaan. 

*tidak datang dalam mana-mana nas al-Quran penisbahan sifat 'Adil kepada ALLAH dengan lafaz 'Adil tetapi ia ditetapkan dengan menafikan kezaliman daripada ALLAH, ini kerana bangsa 'Arab melihat kemampuan menzalimi seseorang itu satu kebanggaan bagi mereka.

*sifat Zalim bukan sifat mustahil bagi ALLAH, tetapi ia sifat yang dinafikan maka dengan menafikan sifat ini dalam keadaan ALLAH mampu melakukannya adalah kemuncak kesempurnaan.

KAEDAH 4: SIFAT TSUBUTIAH ADALAH SIFAT KEPUJIAN DAN KESEMPURNAAN; MAKA SEMAKIN BANYAK SIFAT INI DAN SEMAKIN PELBAGAI DALALAHNYA BERTAMBAH JELAS JUGA KESEMPURNAAN MAUSUF

Dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah; penetapan sifat dilakukan secara tafsil (detail) adapun penafian dilakukan secara mujmal berdalilkan firman ALLAH ta'ala:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Maksudnya: "Tidak ada suatupun yang menyerupai-Nya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat". [al-Syura:11]

Maka ALLAH menafikan mitsil المثل secara umum dan mujmal kemudian Dia menetapkan bagi zat-Nya sifat secara detail iaitu sifat al-Sama' dan al-Basar. 

Terbina daripada ayat 3 kaedah penting dalam beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat ALLAH iaitu:

Pertama: Menafikan persamaan ALLAH dengan makhluk

Kedua: Menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi ALLAH yang layak dengan zat-Nya

Ketiga: Memutuskan rasa tamak untuk mengetahui kaifiat sifat ALLAH.

Sifat Salbiah (penafian) disebutkan secara detail untuk dua keadaan:

Pertama: Menafikan pada hak ALLAH apa yang didakwa oleh para pendusta seperti menafikan anak untuk menolak pendustaan kaum Nasrani.

Kedua: Menolak sangkaan terdapatnya kekurangan pada sifat ALLAH seperti menafikan mengantuk dan mati untuk menolak adanya kekurangan pada sifat al-Hayat.

KAEDAH 5: SIFAT TSUBUTIAH TERBAHAGI KEPADA DUA BAHAGIAN: ZATIAH ذاتية & FI'LIAH فعلية

Sifat Zatiah adalah sifat yang lazim sentiasa ada pada zat ALLAH ta'ala seperti sifat: Mendengar, Melihat, Kuasa, 'Izzah (kemuliaan), al-'Uluww (ketinggian), al-Yadan اليدان, al-'Ainan العينان, al-Wajh الوجه dan seumpamanya.

Sifat Fi'liah adalah sifat perbuatan yang bergantung dengan Masyiah المشيئة ALLAH ta'ala (kehendakNya), jika Dia kehendaki maka Dia lakukan, jika Dia tidak hendak maka Dia tidak melakukannya seperti: al-Istiwa' 'ala al-Arsy الاستواء على العرش, al-Nuzul النزول, al-Maji' المجيء dan seumpamanya. 

Ada juga sifat yang dinamakan Zatiah Fi'liah ذاتية فعلية seperti sifat al-Kalam (berkata-kata) di mana dari segi jenis kalam maka ia sentiasa ada pada ALLAH ta'ala namun berdasarkan Afrad أفراد adalah Fi'liah. 

Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahawa sifat fi'liah ALLAH adalah Qadim pada jenisnya namun Hadis حادث pada perinciannya yakni: ia sentiasa baharu seperti Nuzul ALLAH pada 1/3 malam akhir sentiasa berulang-ulang. 

Antara dalil sifat fi'liah ikhtiariah ini adalah Firman ALLAH ta'ala:

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

Maksudnya: "Dia Maha Melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki" [al-Buruj: 16]

Sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ

Maksudnya: "Sesungguhnya ALLAH memperbaharui perintah-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, dan sesungguhnya ALLAH 'azza wa jalla telah memperbaharui perintahnya bahawa hendaklah kamu jangan bercakap di dalam solat". [HR Abu Daud, al-Nasaie, dan Ahmad]. 

KAEDAH 6: DILAZIMI DALAM MENETAPKAN SIFAT SUPAYA MENJAUHI DUA LARANGAN TERBESAR: PERTAMA: AL-TAMSTIL التمثيل KEDUA: AL-TAKYIF التكييف

التمثيل adalah: "menyamakan sifat ALLAH dengan sifat makhluk atau sebaliknya".

التكييف adalah: "memberikan sifat ALLAH gambaran kaifiat tertentu sama ada menyamai makhluk yang wujud atau khayalan yang dusta".

Maka difahami; Takyif lebih umum daripada Tamstil yakni: setiap Mumatsil adalah Mukayyif tetapi bukan semua mukayyif adalah Mumatsil.

Kedua-dua perkara ini adalah ternafi dan dilarang dalam menetapkan sifat ALLAH ta'ala berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama: Firman ALLAH ta'ala:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Maksudnya: "Tidak ada suatupun yang menyerupai-Nya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat". [al-Syura:11]

ALLAH menafikan adanya mitsil bagi zat dan sifat-Nya.

Kedua: Firman ALLAH ta'ala dalam surah al-Ikhlas:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Maksudnya: "dan tiada suatu pun yang setara dengan-Nya".

Ketiga: Firman ALLAH ta'ala:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

Maksudnya: "Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka sedangkan ilmu mereka tidak mampu meliputi-Nya" [Taha: 110]

Keempat: Firman ALLAH ta'ala:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maksudnya: "Maka janganlah kamu membuat perumpamaan bagi ALLAH sesungguhnya ALLAH mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui". [al-Nahl: 74].

Kelima: demikian juga dalil 'Aqli menunjukkan tidak ada persamaan antara hakikat kaifiat sifat ALLAH dengan hakikat kaifiat Sifat Makhluk. 

  • Terdapat perbezaan antara zat al-Khaliq dengan zat al-Makhluq, perbezaan zat melazimkan terdapat padanya perbezaan pada Sifat. Kita dapat saksikan seekor semut yang kecil mempunyai sifat kekuasaan/kekuatan namun adakah sama kekuatan yang ada pada semut dengan kekuatan yang ada pada Gajah??! Jika ini berlaku pada makhluk, maka sudah tentu perbezaan antara al-Khaliq dan al-Makhluk lebih aula lagi.
  • Tidak mungkin Tuhan yang sempurna dari segenap segi menyamai makhluk yang kekurangan dari segenap segi.
  • Disaksikan dalam kalangan makhluk sesama mereka terdapat perbezaan pada kaifiat sifat mereka walaupun terdapat persamaan pada nama seperti mana manusia mempunyai pendengaran namun tidak sama pendengaran manusia dengan pendengaran burung dan haiwan bahkan setiap manusia sesama mereka berbeza tahap pendengaran, maka bagaimana mungkin terdapat persamaan antara hakikat sifat al-Khaliq dengan hakikat sifat al-Makhluq??!!

Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahawa sifat-sifat ALLAH mempunyai kaifiat namun ianya majhul pada hak makhluk kerana mengetahui sesuatu perkara itu tidak akan berlaku melainkan jika terdapat perkhabaran yang sahih berkenaannya atau kita melihatnya atau kita melihat benda yang menyerupainya, ketiga-tiga perkara ini ternafi pada hakikat kaifiat sifat ALLAH ta'ala.

Kata al-Imam Malik bin Anas rahimahullah apabila ditanya kepada beliau: "Bagaimanakah ALLAH beristiwa'?"

الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ

Maksudnya: "al-Istiwa' tidak majhul (yakni: maknanya), kaifiatnya tidak tergambar pada aqal (tidak dinafikan kewujudannya), beriman dengannya adalah Wajib, bertanya akannya (yakni: kaifiat) adalah Bid'ah". 

KAEDAH 7: SIFAT-SIFAT ALLAH ADALAH TAUQIFIAH TIADA RUANG BAGI AQAL DALAM MENETAP ATAU MENAFIKANNYA

Tauqifiah dalam sifat ALLAH  dari dua sudut:

Pertama: Penetapan; yakni: Tidak boleh kita menetapkan suatu sifat melainkan terdapat dalil Naqli yang sahih.

Kedua: Penafian; demikian juga tidak boleh kita menafikan sesuatu sifat kesempurnaan pada hak ALLAH yang tidak warid penetapannya dalam nas melainkan ada nas yang menafikannya.

Maka, apa-apa sifat yang ihtimal padanya kesempurnaan namun tiada nas yang menetapkan atau menafikan, yang wajib adalah ((Tawaqquf, التوقف)) yakni: mendiamkan diri. 

(Bersambung...)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails