Thursday, June 26, 2008

FITNAH VIRUS MEREBAK LAGISrceen Shot 1

Abu Lehyah (pemilik blog http://abulehyah.blogspot.com) membuat penyelewengan dengan mengatakan Imam Bukhari mentakwil ayat mutasyabihat (pada sangkaan mereka, kerana sungguh ayat-ayat sifat itu adalah muhkamat). ٍSilalah buka Sahih Bukhari dalam Kitab At-Tauhid: bab Kullu Syain Halikun Illa Wajhah (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ). Hadis tersebut berbunyi:


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ } قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ { أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ { أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا } فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَيْسَرُ


Daripada Jabir bin Abdullah berkata ketika turun ayat ini: { Katakanlah: Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab daripada atas kamu} dan Nabi s.a.w bersabda : "Aku berlindung dengan wajah Engkau", Maka ia menyambung (firman Allah) : {Atau daripada bawah kaki kamu} maka Nabi s.a.w bersabda: "Aku berlindung dengan wajah Engkau, Ia menyambung (firman Allah): {Atau dia mencampurkan kamu kedalam golongan-golongan (yang saling bertentangan)} Maka sabda Nabi s.a.w: "Ini lebih mudah." [Hadis riwayat bukhari, Kitab al-Tauhid, Bab Firman Allah Setiap sesuatu akan musnah kecuali WajahNya, no: 6857 , rujukan Maktabah Al-Syamilah]


Imam Bukhari menjelaskan di sini Bab pada Hadis tersebut adalah "Firman Allah mengenai Setiap sesuatu akan musnah kecuali WajahNya" di dalam kitab Tauhid. Ini menunjukkan Allah punyai Wajah yang tidak diserupakan dengan makhlukNya. Jika Allah tidak mempunyai Wajah, pastilah Imam Bukhari menjelaskan di dalam kitab Tauhidnya ini. Adapun jika di tinjau Sahih Bukhari pada tafsir surah al-Qasash pada ayat Kullu syaiin Haalikun Illa Wajhah (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ). Sebagaimana diriwayatkan Wajah tersebut adalah kerajaan Allah. Rujuk Sahih Bukhari pada Kitab Tafsir, bab ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ) no: 4398; rujukan Maktabah Al-Syamilah.


Ini adalah tafsiran keseluruhan pada ayat tersebut. Tafsiran ini tidak menafikan bahawa pada ayat itu terdapat isbat sifat wajah bagi Allah Taala. Sepatutnya golongan yang sering melaung-laungkan perkataan Majaz memahami kaedah ini. Ini termasuk Majaz Mursal dengan alaqah menyebut sebahagian dan mengkehendaki semua. Allah S.W.T menyebut sifat wajah kerana ia adalah semulia-mulia sifat Allah, maka dengan sendirinya jika kekal sifat Wajah maka kekal lah segala Sifat Allah, nama-namaNya dan zat-Nya serta kekal juga dengan-Nya kerajaan-Nya dengan kekal-Nya Allah Ta'ala.

Sepatutnya pihak al-Asya'irah lebih ilmiyah dengan tidak mengambil sebahagian perkataan Imam kemudian memahami dengan tanpa merujuk kepada maksud sebenar imam tersebut.


Ibn Baththal mensyarahkan daripada hadis ini:

استدلاله من هذه الآية والحديث على أن لله تعالى وجهًا هو صفة ذاته لا يقال: هو هو، ولا هو غيره بخلاف قول المعتزلة

Berdalilkan ayat dan hadis ini bahawa bagi Allah itu wajah iaitulah sifat zat-Nya tidak dikatakan padanya dia adalah Dia dan bukan Dia bersalahan dengan fahaman Aqidah Muktazilah... [Rujuk Syarah Al-Bukhari Li Ibn Baththal, 20/74; rujukan Maktabah Al-Syamilah]

Demikian lagi masalah Allah bersemayam di atas Arasyh dan Allah bertempat. Ketahuilah bahawa Ahli as-Sunnah wal Jamaah meletakkan qaedah bahawa dalam memahami sifat Allah ada 3 prinsip utama:

1- Isbat iaitu menetapkan segala sifat yang Allah tetapkan bagi diri-Nya dan juga yang Rasul tetapkan.

2- Nafi iaitu menafikan segala sifat yang Allah nafikan pada diriNya dan RasulNya nafikan dan menafikan persamaan sifat yang diisbatkan dengan makhluk.

3- Sukut atau Tawaqquf iaitulah apa-apa sifat yang Allah tidak isbatkan dan tidak pula nafikan sedangkan ia bukan sifat naqis mutlak maka hendaklah kita diamkan diri dari menyebutnya seperti tempat. Maka Allah bersemayam di atas 'Arasyh tetapi bolehkan berkata Allah bertempat? Maka perlu diteliti terlebih dahulu, jika yang dimaksudkan tempat Allah diliputi tempat tertentu atau berhajat kepada tempat maka ia adalah batil tetapi kalau mengatakan tempat itu maksudnya Arasyh maka ia benar tetapi menggunakan ibarat tersebut adalah bidaah.

Maka jelaslah tidak ada tanaqudh pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya menasihatkan mereka yang ingin mengkritik secara ilmiyah, insaf dan kaji dahulu manhaj dan methodology pihak lawan sebelum anda menghentam mereka.. Wallahua'lam.

http://ahbash-sesat.blogspot.com

SALAH FAHAM TERHADAP AL-NAWAWI DAN IBN HAJAR

Sikap beberapa para ekstrimis atau pelampau batas yang ada pada segelintir umat Islam terhadap Tokoh Ahli Sunnah Wal Jamaah yang benar-benar ikhlas dalam menebarkan sunnah Rasulullah s.a.w dengan menghina dan memulau adalah sikap yang salah. Perkara ini terjadi terhadap tokoh yang terkenal dengan ketokohan mereka seperti Imam Al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani semoga Allah merahmati mereka berdua. Ini kerana mereka berdua adalah berbeza dengan manhaj salafus soleh pada bab sifat-sifat Allah. Kerana Salafus soleh membiarkan nas-nas yang menunjukkan sifat Allah tanpa dibuat pentakwilan (tahrif) iaitu mengubah maknanya dengan menafikan apa yang telah disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah).

Perkara ini telah dijelaskan oleh Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah r.h terhadap tokoh-tokoh seperti mereka:

"Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali telah terbukti pembelaannya terhadap Islam. Mereka telah melakukan pelbagai usaha yang terpuji dan kebajikan. Mereka aktif dalam membendung gerakan orang-orang atheis dan ahli bid'ah. Pada waktu yang sama mereka banyak membantu ahli sunnah dan agama ini. Usaha mereka terkenal dan tidak ada kesamaran di dalamnya. Khususnya bagi orang yang mengenal baik keadaan mereka dan menceritakan biografi mereka berkenaan ilmu, kejujuran, keadilan dan wawasan tinggi (yang mereka miliki).
Namun sayangnya, ketika prinsip-prinsip dasar agama yang asli menjadi kabur dan samar yang ada pada awalnya diakibatkan oleh pemikiran aliran Muktazilah dengan tokoh-tokoh mereka dikenal sangat rasional (mengunggulkan akal), maka prinsip-prinsip tersebut diabaikan oleh mereka. Akibatnya timbul banyak pemikiran yang ditolak oleh para ulama' dan tokoh agama dari kaum muslimin. Akibat lanjutannya, kaum muslimin terbahagi kepada dua kelompok: Sebahagian ada yang mengangung-agnungkan mereka kerana memiliki beberapa kebaikan dan keunggulan. Sebahagian lagi ada yang mencela dan menjatuhkan mereka kerana di antara pemikiran mereka ada termasuk dalam kategori bid'ah dan batil. Padahal sebaik-baik urusan adalah pertengahan.
Hal ini tidak hanya terjadi kepada mereka sahaja, bahkan menimpa sebahagian ahli ilmu dan agama. namun demikian, Allah Ta'ala tetap akan menerima kebaikan-kebaikan dari hamba-hambanya dan akan memberi maaf atas keburukan-keburukan mereka. Firmannya:
"Wahai Tuhan kami, Ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Amat melimpah Belas kasihan dan RahmatMu." (al-Hasyr 59:10)
Kita tidak perlu ragu bahawa sesiapa yang berijtihad untuk mencari kebenaran dalam agama dari jalur Rasulullah s.a.w, lalu kemudian dia melakukan kesilapan pada sebahagian ijtihadnya, Allah pasti akan mengampuni kesilapannya. Ini sebagai bukti penerimaan doa yang dijanji untuk diteriman-Nya bagi Nabi dan orang-orang mukmin, ketika mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau silap." (Al-Baqarah 2:286)
Sesiapa yang mengikuti prasangka dan hawa nafsunya, lalu dia memburuk-burukkan orang yang berijtihad tetapi tersilap, padahal yang berijtihad itu memandangnya benar, maka ia adalah satu bid'ah yang menyalahi sunnah. Sepatutnya dia membandingkan hal ini, sama ada terhadap kes yang lebih besar atau lebih kecil kepada seseorang yang diagung-agungkan olehnya dari kalangan kelompoknya sendiri (pasti dia akan menemui berlaku kesilapan dalam sebahagian ijtihad, namun tidak pula diburuk-burukkan mujtahid tersebut kerana berada dalam kelompok yang sama). Ini kerana sedikit sekali para ulama mutakhir yang selamat dari masalah-masalah sedemikian (tersilap dalam ijtihad) disebabkan oleh banyaknya hal-hal yang samar dan jauhnya manusia dari cahaya al-Nubuwah dan naungan risalah, yang dengannya dapat diperolehi kebenaran dan petunjuk. Selain itu dengan cahaya al-Nubuwag pula, perasaan ragu dari hati hilang." [Dar'u Ta'arudh al'Aqal wa al-Naqal (tahqiq: M. Rasyid Salim; Dar al-Kunuz al-Adabiyah, Riyadh), jld. 2, ms. 102-103, dinukil dari buku Mari Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah, Hafiz Firdaus Abdullah, ms. 141-145]

Begitu juga Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika ditanya tentang sikap Ahl Sunnah Wal Jamaah terhadap tokoh-tokoh yang mentakwilkan sifat-sifat Allah, beliau menjawab:

"Adapun sikap kita terhadap para ulama yang melakukan takwil, kami berkata: Sesiapa yang mengenal di antara mereka sebagai memiliki niat yang baik dan kejujuran dalam urusan (ilmu) serta mengikuti al-Sunnah, maka dia ma'dzur (keuzuran yang dimaafkan) dengan takwilannya. Akan tetapi uzurnya tentang hal itu tidak mencegah (kita untuk) menyalahkan jalan dia yang menyelisihi pemahaman salafus soleh yang membiarkan nas-nas (berkenaan sifat-sifat Allah) tetap pada zahirnya serta meyakini apa yang ditunjukkan oleh makna zahirnya tanpa takyif (bertanyakan bagaimana rupa bentukNya) dan tanpa tamsil (menyamakan dengan makhluk).
Wajib membezakan antara menghukum pendapat orang yang berkata dan perbuatan orang yang berkata. Pendapat yang salah bila muncul dari ijtihad dan maksud yang baik, maka orang yang berkata tidaklah dicela. Bahkan dia mendapat satu pahala atas ijtihadnya berdasarkan sabda Nabi s.a.w: "Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala. Apabila dia memutuskan lalu berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka baginya satu pahala." (Muttafaqun 'Alaih)
Adapun apa yang disifatkan oleh Rasulullah s.a.w dengan dhalal (kesesatan; iaitu hadis setiap bid'ah adalah sesat), jika sifat dhalal tersebut adalah mutlak yang dengannya tercela dan dimurkai, maka sifat ini tidak ditujukan kepada mujtahid seperti ini yang diketahui kebaikan niatnya, mempunyai kejujuran dalam agama dan mengikuti al-Sunnah. Jika yang dimaksudkan dengan sesat adalah pendapatnya yang menyelisihi kebenaran tanpa mencela terhadap yang berkata, maka hal itu tidak mengapa kerana tindakan seperti ini tidak menyesatkan dengan maksud kesesatan secara mutlak. Ini kerana dari segi wasilah ia adalah benar, iaitu mengerankan kemampuannya untuk mencapai kebenaran. Akan tetapi dari segi hasil adalah kesesatan, menyelisihi kebenaran." [Majmu' Fatawa Arkanil Islam, dinukil dari buku Mari Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, ms. 146-147]

Apabila ditanyakan: "Apa pendapat anda tentang sebahagian orang menganggap al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani adalah Ahl Bid'ah?", Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin r.a benjawab:

"Sesungguhnya Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Hajar adalah dua ulama yang benar dan berjasa besar kepada umat Islam. Jika mereka pernah melakukan kesalahan dalam takwilan-takwilan teks, maka hal itu tidak boleh mengabaikan keunggulan yang ada pada kedua-duanya. Kita tidak boleh menganggap bahawa pendapat mereka tidak berdasarkan ijtihad yang serius atau dengan takwil yang sebarangan meski pun dala pendapat keduanya terkadang ada kesalahan, semoga Allah mengampuni keduanya. Untuk itulah apa yang telah mereka berikan (berupa ilmu yang tertuang dalam hasil karya), memang terdapat kegunaan dan kita harus mengakuinya. Firman Allah S.W.T: "Sesungguhnya amal yang baik dapat menghilangkan amal yang jahat." (Hud 11:114)
Apa yang kita lihat bahawasanya mereka berdua termasuk Ahl Sunnah wal Jamaah, terbukti dengan cara mereka mengamalkan Sunnah Rasul serta merealisasikan apa yang ada dalam Sunnah tersebut. Akan tetapi mereka berdua berbeza dalam ayat-ayat sifat, hadis-hadisnya atau sebahagian lain tentang kebaikan Ahl Sunnah, maka kita mohon kepada Allah agar mereka tetap bermuamalah dengan keampunan-Nya. [Kitab al-'Ilm, dinukil dari buku Mari Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, ms. 147-148]

Begitu juga Muhaddits Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memberi nasihat:

"Saya ingin menyebutkan sebuah hakikat yang tidak diperselisihkan dan saya ingin menambahkan sesuatu yang tidak difikirkan oleh para pemuda pada masa kini, iaitu sabda Rasulullah s.a.w dalam banyak hadisnya: "Sesiapa yang mengkafirkan seorang Muslim, maka dia telah kafir." Ini hakikat yang tidak diragukan lagi dan diketahui rinciannya dalam hadis ini. Dalam sebahagian riwayat lain (disebut) bahawa jika orang yang dia kafirkan itu adalah kafir, maka dia telah melakukan hal yang benar. Jika tidak tuduhan itu kembali pada dirinya. Ini tidak perlu untuk dibahas lagi kerana hadis ini jelas.
Akan tetapi saya ingin menjelaskan sebuah tambahan. maka saya katakan siapa yang menuduh seorang Muslim sebagai ahli bid'ah, boleh jadi Muslim itu sendiri ahli bid'ah. Akan tetapi jika tidak, penuduh itu sendiri yang menjadi ahli bid'ah. Ini adalah realiti yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya para pemuda kita bid'ahkan para ulama, namun mereka itulah (para pemuda) yang terjatuh dalam bid'ah. Akan tetapi mereka tidak mengetahui dan tidak berniat untuk melakukan bid'ah, hanya saja mereka terjerumus ke dalamnya.
Oleh kerana itu kami menasihati para pemuda untuk berpegang teguh dengan mengamalkan al-Quran dan al-Sunnah sesuai dengan pengetahuan mereka dan tidak menuduh orang lain dimana mereka tidak memiliki ilmu, kefahaman dan bahkan kemaslahatan. Seperti Imam al-Nawawi dan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Kita katakan berikanlah kami hari ini di dunia Islam orang-orang seperti mereka (sudah tentu tidak ada lagi yang seperti mereka). Tinggalkanlah Sayyid Qutb, orang ini telah dimuliakan oleh jihadnya. Akan tetapi hal ini tidak mengubah dia dari seorang penulis dan sastrawan, tapi dia bukan seorang ulama'. maka tidak perlu hairan jika ada yang keluar dari diri beliau hal-hal yang menyalahi manhaj yang benar.
Adapun orang-orang yang disebut bersamanya seperti Imamal-nawawi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani dan selainnya, Demi Allah! Merupakan satu kezaliman jika mengatakan mereka sebagai ahli bid'ah. Saya tahu bahawa mereka mengikut mazhab al-Asya'irah, akan tetapi mereka tidak berniat menyalahi al-Quran dan al-Sunnah. Mereka mengikut kerana dua sebab: Pertama, bahawa (Abu Hasan) Al-Asy'ari mengatakan hal itu, padahal dia mengatakan hal itu pada masa awalnya dan sesudah itu dia menariknya kembali. Kedua, mereka menduganya benar padahal tidak." [Muzil al-Ilbas fi al-Ahkam 'ala al-Nas, Sa'id bin Shabir 'Abd Allah, dinukil dari buku Mari Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, ms. 148-150]

Muhammad 'Id al-Abbasi berkata dalam masalah ini:

"Tidak diragukan lagi bahawa kita tidak boleh menghukum mereka dengan satu hukum, misalnya Imam al-Nawawi dan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dimana hukum keduanya tidak sama dengan Sayyid Qutb, semoga Allah merahmati mereka semua. Tidak diragukan lagi bahawa al-Hafiz Ibn Hajar dan Imam al-Nawawi adalah dua orang yang alim besar yang berijtihad dan merupakan imam bagi kaum muslimin, mereka memiliki banyak ilmu dan prinsip-prinsip yang benar lagi diterima. Jika terdapat kesalahan dari mereka, maka mereka dimaafkan dan mereka tidak keluar dari golongan yang selamat, Insya-Allah.
Boleh jadi ada yang berkata: "Imam al-Nawawi dan al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani memiliki pmikiran al-Asya'irah. Kita jawab betul, pemikiran ini ditemui dalam tulisan-tulisan mereka. Kedua, bahawa manhaj al-Salaf lebih utama daripada Asya'irah. Akan tetapi prinsip yang mereka pegang semuanya benar secara umum. keduanya terpengaruh dengan pemikiran pada masanya dan pemikiran-pemikiran Asya'irah dalam masalah-masalah aqidah. Akan tetapi kedua-duanya adalah Imam, maka kesalahannya itu kita maafkan. Mereka adalah para ulama pembawa petunjuk Insya-Allah." [Muzil al-Ilbas, ms. 252-253, dunukil dari buku Mari Berkenalan Dengan Ahl -al-Sunnah wa al-Jamaah, ms. 151-152]

Apabila ditanya: "Apakah kesalahan seorang ulama dalam masalah-masalah aqidah mengharuskan untuk tidak mengambil faedah dari ilmu-ilmu dan buku-bukunya?", Abd Allah al-Ghunaiman manjawab:

"Tidak ada perbezaan antara kesalahan dalam aqidah mahupun furu' Jika seorang manusia salah sedangkan dia adalah seorang mujtahid dan niatnya baik, maka dia dimaafkan dan mendapat pahala ijtihad. Ada pun jika dia tidak berhak untuk berijtihad dan berbicara berdasarkan ketidaktahuan, maka ini tidak dimaafkan, baik dalam masalah aqidah mahupun lainnya. Sedangkan jika dia mengetahui kebenaran dan menyalahinya serta dia berniat untuk mengajak melakukan bid'ah-bid'ah yang besar misalnya, maka mereka itu berbeza dengan yang lain. Adapun jika maksudnya benar namun dia tidak diberi petunjuk padanya, maka dia seorang mujtahid yang tidak berniat melakukan apa yang dia lakukan. Kedudukan seperti diungkapkan Rasulullah s.a.w (maksudnya): "Jika seorang hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad dan dia benar, maka baginya dua pahala. Jika dia salah, maka baginya satu pahala dan kesalahan itu dimaafkan." [Muzil al-Ilbas, ms. 250, dinukil dari buku Mari Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, ms. 152-153]

Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar adalah tokoh Mujtahid daripada kalangan Ahl Sunnah wa al-Jamaah dan tidak patutlah mereka memulaukan mereka kerana kesilapan mereka. Sedang keilmuan mereka diiktiraf di seluruh dunia Islam yang mengenali ketokohan mereka. Maka, kesilapan mereka tersebut (tentang pentakwilan sifat-sifat Allah) tidak mengeluarkan mereka dari kalangan Ahl Sunnah Wal Jamaah. Jangan pula kita mengambil keseluruhan pegangan mereka sehingga kesilapan mereka juga diambil sebagai pegangan, inilah manhaj yang tidak benar dari kalangan segelintir puak-puak yang taksub dengan mereka. Oleh itu, berpeganglah dengan apa yang para ulama berpegang dengannya al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus soleh. Wallahua'lam..

http://wahabiah.blogspot.com


Monday, June 23, 2008

Kenali Syeikh Muhammad Shalih Ibn 'Utsaimin

Surat khabar 1

Surat khabar 2

Dihari Pemakaman Beliau:


Nasabnya: Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al Wuhaibi At Tamimy.

Kelahirannya: Beliau dilahirkan di kota 'Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H.

Pendidikannya: Beliau belajar Al Qur'anul Karim kepada kakek dari pihak ibunya, yaitu Abdurahman bin Sulaiman Ali Damigh Rahimahullah sampai hafal, selanjutnya beliau belajar Khath, berhitung dan sastra.

Seorang ulama besar, Syaikh Abdurahman As Sa'dy Rahimahullah telah menunjuk dua orang muridnya agar mengajar anak-anak kecil, masing-masing adalah Syaikh Ali Ash Shalihy dan Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al Muthawwa'. Kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz inilah beliau belajar kitab Mukhtasharul Aqidah Al Wasithiyah dan Minhaajus Saalikin Fil Fiqhi, keduanya karya Syaikh Abdurahman As Sa'dy dan Al Ajrumiyah serta Al Alfiyah.

Lalu kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali 'Audan beliau belajar Fara'idh dan Fiqih. Kepada Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'dy yang dikategorikan sebagai Syaikhnya yang utama beliau belajar kitab Tauhid, Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Fara'idh, Musthalahul Hadits, Nahwu dan Sharaf.

Syaikh Utsaimin memiliki tempat terhormat dalam pandangan Syaikhnya, hal ini terbukti di antaranya ketika ayahanda beliau pindah ke Riyadh pada masa awal perkembanganya dan ingin agar anaknya, Muhammad Al Utsaimin pindah bersamanya. Maka Syaikh Abdurrahman As Sa'dy (sang guru) menulis surat kepada ayahanda beliau: "Ini tidak boleh terjadi, kami ingin agar Muhammad tetap tinggal di sini sehingga dia bisa banyak mengambil manfaat."

Berkomentar tentang Syaikh tersebut, Syaikh Utsaimin mengatakan: "Syaikh As Sa'dy sungguh banyak memberi pengaruh kepada saya dalam hal methode mengajar, memaparkan ilmu serta pendekatannya kepada para siswa melalui contoh-contoh dan substansi-substansi makna. Beliau juga banyak memberi pengaruh kepada saya dalam hal akhlak. Syaikh As Sa'dy Rahimahullah adalah seorang yang memiliki akhlak agung dan mulia, sangat mendalam ilmunya serta kuat dan tekun ibadahnya. Beliau suka mencandai anak-anak kecil, pandaimembuat senang dan tertawa orang-orang dewasa. Syaikh As Sa'dy adalah orang yang paling baik akhlaknya dari orang-orang yang pernah saya lihat."

Syaikh Utsaimin juga belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz Hafizhahullah, Syaikh Abdul Aziz bin Baz adalah guru kedua beliau, setelah Syaikh As Sa'dy. Kepada Syaikh Bin Baz beliau belajar kitab Shahihul Bukhari dan beberapa kitab karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab Fiqih.

Mengomentari Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsamin mengatakan: "Syaikh Bin Baz banyak menpengaruhi saya dalam hal perhatian beliau yang sangat intens terhadap hadits. Saya juga banyak terpengaruh dengan akhlak beliau dan kelapangannya terhadap sesama manusia."

Pada tahun 1371 H, beliau mulai mengajar di masjid. Ketika dibuka Ma'had Ilmi, beliau masuk tahun 1372 H, Syaikh Utsaimin mengisahkan: "Saya masuk Ma'had Ilmi pada tahun kedua (dari berdirinya Ma'had) atas saran Syaikh Ali Ash Shalihy, setelah sebelumnyamendapat izin dari Syaikh Sa'dy. Ketika itu Ma'had Ilmi dibagi menjadi dua bagian: Umum dan Khusus, saya masuk ke bagian Khusus, saat itu dikenal pula dengan sistem loncat kelas. Yakni seorang siswa boleh belajar ketika liburan panjang dan mengikuti tes kenaikan di awal tahun. Jika lulus dia boleh di kelas yang lebih tinggi. Dengan sistem itu saya bisa menghemat waktu."

Setelah dua tahun menamatkan belajar di Ma'had Ilmi, beliau lalu ditunjuk sebagai guru di Ma'had ilmi 'Unaizah sambil melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan tetap juga belajar di bawah bimbingan Abdurahman As Sa'dy Rahimahullah.

Ketika As Sa'dy wafat beliau ditetapkan sebagai Imam Masjid Jami' di 'Unaizah, mengajar di Maktabah 'Unaizah Al Wathaniyah dan masih tetap pula mengajar di Ma'had Ilmi. Setelah itu beliau pindah mengajar di Cabang Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Qashim pada fakultas Syari'ah dan Ushuluddin hingga sekarang. Kini beliau menjadi anggota Hai'atu Kibaril Ulama (di Indonesia semacam MUI, pent.) Kerajaan Saudi Arabia. Syaikh Utsaimin memiliki andil besar di medan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, beliau selalu mengikuti berbagai perkembangan dan situasi dakwah di berbagai tempat.

Perlu dicatat, bahwa Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Rahimahullah telah berkali-kali menawarkan kepada Syaikh Utsaimin untuk menjadi qadhi (hakim), bahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan beliau sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah dikota Ihsa' , tetapi setelah melalui berbagai pendekatan pribadi, akhirnya Mahkamah memahami ketidaksediaan Syaikh Utsaimin memangku jabatan ketua Mahkamah .

Karya-karya beliau:Syaikh Utsaimin Hafizhahullah memiliki karangan lebih dari 40 buah. Di antaranya berupa kitab dan risalah. Insya Allah semua karya beliau akan dikodifikasikan menjadi satu kitab dalam Majmu'ul Fatawa war Rasa'il.

Sumber: www.alsofwah.or.id

Monday, June 9, 2008

Apakah Syaikh al-Imam Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullahu memberontak dari Khilafah Utsmaniyah??

Oleh: Abu Salma bin Burhan al-Atsari

Mereka menuduh Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab khuruj (keluar dari ketaatan/memberontak) terhadap Daulah Utsmaniyah dan memeranginya. Pembesar Hizbut Tahrir, Abdul Qodim Zallum ghofarallahu lahu (semoga Allah mengampuninya) mendakwakan bahwa gerakan Wahabiyyah merupakan diantara penyebab runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Dia berkata: Inggris berupaya menyerang negara Islam dari dalam melalui agennya, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Gerakan Wahhabi diorganisasikan untuk mendirikan suatu kelompok masyarakat di dalam negara Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Saud dan dilanjutkan oleh anaknya, Abdul Aziz. Inggris memberi mereka bantuan dana dan senjata.


Sebelum menjawab tuduhan ini, maka lebih baik jika kita simak terlebih dahulu perkataan Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab tentang wajibnya mendengar dan ta’at kepada imam kaum muslimin, baik yang fajir maupun yang sholih, selama di dalam perkara yang ma’ruf bukan kemaksiatan.


Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Qoddasallahu ruhahu (semoga Allah mensucikan ruhnya) berkata di dalam risalahnya terhadap penduduk Qoshim :


وَأَرَى وُجُوْبَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ِلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ بَرِّهِمْ وَفاَجِرِهِمْ مَا لَمْ يَأْمُرُوْا بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلاَفَةَ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَرَضُوْا بِهِ وَغَلَبَهُمْ بِسَيْفِهِ حَتىَّ صَارَ خَلِيْفَةً وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَحَرُمَ الْخُرُوْجُ عَلَيْهِ .


“Aku berpendapat bahwa mendengar dan ta’at kepada pemimpin kaum muslimin baik yang fajir maupun yang sholih adalah wajib, selama di dalam perkara yang mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Alloh. Juga kepada penguasa khilafah yang umat bersepakat atasnya dan meridhainya, ataupun yang menggulingkan kekuasaan dengan pedangnya hingga dirinya menjadi khalifah, maka wajib taat kepadanya dan haram memberontak darinya.”


Beliau rahimahullahu juga berkata :


الأَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ مِنْ تَمَامِ اْلاِجْتِمَاعِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِمَنْ تَأَمَّرَ عَلَيْنَا وَلَوْ كاَنَ عَبْداً حَبَشِيّاً


“Pokok yang ketiga adalah : termasuk kesempurnaan ijtima’ (bersatu) adalah mendengar dan ta’at kepada siapa saja yang memimpin kami walaupun dia adalah seorang budak dari Ethiopia…”


Setelah kita simak penuturan syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tentang kewajiban mendengar dan ta’at terhadap imam kaum muslimin, baik dia seorang yang fajir maupun sholih –selama bukan dalam kemaksiatan-, maka kita telah mendapatkan suatu jawaban penting dari syubuhat dan tuduhan mereka, yaitu bahwa Syaikh tidaklah beraqidah khowarij (aliran yang mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar) dan beliau tidak pernah mengajarkan untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin.


Lantas bagaimana tuduhan yang demikian ini bisa muncul? Maka kami jawab : Tuduhan ini muncul dikarenakan kebodohan mereka terhadap Tarikh/sejarah Utsmani ataupun kebodohan mereka terhadap dakwah Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullahu. Tuduhan ini juga muncul dikarenakan kedengkian mereka terhadap dakwah yang mubarokah ini dan karena kebodohan mereka yang sangat terhadap tauhid yang merupakan asas dakwah para nabi dan rasul.


Abdul Qodim Zallum ghofarallahu dan selainnya menutup mata dari sejarah Utsmani. Apakah mereka tidak tahu –atau pura-pura tidak tahu- bahwa Daulah Utsmaniyah tatkala itu terbagi menjadi 32 iyalah (distrik) termasuk di dalamnya wilayah arab terbagi menjadi 14 distrik dimana Nejd tidaklah termasuk di dalamnya. Fadhilatus Syaikh DR. Sholih al-Abud hafizhahullahu berkata :


“Nejd bukanlah termasuk bagian dari pengaruh Daulah Utsmaniyah, kekuasaannya tidak sampai kepadanya dan penguasa Utsmaniyah tidak pernah datang di Nejd. Tidak pernah pula pasukan Turki datang menembus negeri ini di zaman sebelum munculnya dakwah Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullahu. Dan yang menunjukkan hakikat kebenaran sejarah ini adalah ketetapan pembagian wilayah administrasi Utsmaniyah yang terdapat di dalam risalah Turki yang berjudul “Undang-undang Utsmaniyah yang mencakup daftar perbendaharaan negeri”, yang ditulis oleh Yamin Ali Afandi, petugas yang menjaga daftar ‘al-Khoqoni’ pada tahun 1018 H. (1609 M.). Risalah ini menjelaskan bahwa semenjak awal abad ke-11 Hijriah, Daulah Utsmaniyah terbagi menjadi 32 distrik diantaranya 14 distrik wilayah Arab dan Negeri Nejd tidaklah termasuk bagiannya kecuali Ihsa’, jika kita menganggapnya sebagai bagian dari Nejd…”


Adapun tuduhan Zallum kepada Alu Su’ud sebagai antek Inggris dan dikatakan bahwa Alu Su’ud memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, ini menunjukkan kejahilan Zallum kepada sejarah. Abdullah bin Su’ud menulis surat yang berisi pujian kepada Sultan Mahmud al-Ghozi sebagai berikut :


“Dengan nama Alloh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.. Segala puji hanyalah milik Alloh yang menjadikan bagi penyakit akut ada obatnya, yang mencegah dan menangkis niat buruk musuh-musuh (agama) dengan perdamaian dan perbaikan, yang mana kedua hal ini merupakan penghalang terjadinya kekacauan yang membinasakan. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluk yang paling mulia dan yang paling suci, Muhammad penutup para nabi, yang menyampaikan sebaik-baik berita. Wa ba’d, Saya thowaf mengelilingi Ka’bah, yang merupakan cita-cita seorang hamba, yang mana (Ka’bah ini) merupakan ambang pintu negeri kami yang merupakan poros tujuan setiap daerah yang ada, yang merupakan ruh dari jasad alam semesta sebagai tempat berlezat-lezat orang-orang Hijaz dan Badui, yang menjadi tempat transit bagi orang-orang yang melakukan perjalanan baik pada sore maupun pagi hari, (wahai) orang yang memberi arahan, manusia yang menjadi pengelihatan bagi mereka, yang mana orang yang gelisah dapat tertidur pulas di bawah naungannya, yang mana orang yang berakal dan bijaksana kembali di bawah pengayomannya, yang mana akhlaknya lebih halus daripada hembusan semilir angin di pagi hari, dan karisma yang menarik para pelayar untuk datang, (wahai) sultan dua daratan dan raja dua samudera, yang muncul pandangannya dari tempat yang tinggi, (wahai) Sultan putera dari Sultan, Tuan kami Sultan Mahmud al-Ghozi, Saya menghaturkan permintaan saya dengan permohonan yang amat sangat, yaitu apabila hambamu ini dari kaum muslimin, (memohon dirimu agar) tiada henti-hentinya memenuhi syarat-syarat Islam, yaitu meninggikan kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan pergi haji ke Baitullah al-Haram, serta mencegah dari kezhaliman...”


Lantas bagaimana bisa dikatakan bahwa Alu Su’ud memberontak kepada khilafah, padahal mereka mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar daulah Utsmaniyah, memuji mereka dan mengharapkan keadilan dari mereka, dikarenakan mereka dirongrong dan difitnah oleh kaum pendengki dan penfitnah.


Adapun dakwaan Abdul Qodim Zallum ghofarallahu lahu bahwa dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu merupakan penyebab runtuhnya Daulah Utsmaniyah, maka syaikh al-Allamah Mahmud Mahdi al-Istanbuli rahimahullahu berkata menjawab tuduhannya :


“Harusnya penulis ini (i.e. Zallum) menopang pendapatnya dengan dalil yang kuat dan kokoh, sebagaimana perkataan seorang penyair :


وإذا الدعاوى لم تقم بدليلها بالنص فهي على السفاه دليل


Jika para pendakwa tidak menopang dalilnya dengan dalil

Maka dia berada di atas selemah-lemahnya dalil


Dimana telah diketahui bersama bahwa sejarah telah menyebutkan bahwa Inggris menghalangi dakwah ini semenjak awal mula berdirinya, mereka khawatir akan kebangkitan Islam.”


Beliau rahimahullahu juga berkata :


“Sungguh keanehan yang dapat menyebabkan tertawa sekaligus menangis, bahwa Ustadz ini (i.e. Zallum) menuduh gerakan Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab termasuk penyebab runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, dimana telah diketahui bersama bahwa gerakan ini berdiri pada sekitar tahun 1811 M. sedangkan Khilafah Utsmaniyah runtuh pada sekitar tahun 1922 M.”


Jika mereka mau obyektif dan adil, niscaya mereka mau membaca kitab-kitab sejarah Utsmaniyah dan menelaah penyebab runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyah, bukannya malah menghantam dakwah mubarokah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, menuduh dan menfitnahnya dengan tuduhan dan fitnah yang keji, yang tidak berlandaskan hujjah dan dalil sedikitpun. Oleh karena itu kami menantang mereka yang menuduh demikian ini untuk menunjukkan kepada kami kitab sejarah Utsmaniyah yang ditulis oleh sejarawan obyektif yang membenarkan tuduhan mereka.


[Dinukil dari Himpunan Risalah Pembelaan Salafiyyah Terhadap Ulama Ahlus Sunnah,
Oleh: Abu Salma bin Burhan al-Atsari, Maktabah Abu Salma, HTTP://DEAR.TO/ABUSALMA, Edisi Ebook CHM, www.abusalma.wordpress.com]

Thursday, June 5, 2008

TAWASSUL DI SISI AHLI SUNNAH

Tawassul yang berlegar dikebanyakkan masyarakat pada hari ini adalah tawassul seperti memohon kepada seorang syeikh atau pun wali yang kononnya dengan tawassul inilah doanya akan lebih makbul. Tidak kurang juga ada masyarakat yang masih tidak mengetahui apa itu tawassul. Bila ditanya, tentu saja dia menjawab perkataan itu baru padanya. Untuk membahas masalah ini saya ingin memberi ta’rif tawassul terlebih dahulu.

1.Ta’rif Tawassul

Tawassul ataupun Wasilah ia bermaksud perantaraan. Seseorang yang berdoa dengan bertawassul adalah orang yang berdoa dengan perantaraan. Seperti orang yang sakit perantaraannya untuk hendak sembuh ialah dengan ubat. Dalam kamus “Lisan Al-Arab” menyebut orang yang bertawassul kepada Allah melalui wasilah (perantaraan) ialah “apabila ia mengerjakan sesuatu amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan tersebut”.[1]

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:


)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(


Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. [Surah Al-Maidah ayat 35]

Imam Ibn Katsir dan Imam At-Thabrani mengatakan yang dimaksudkan dengan ayat “dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya” ialah: Berkata Qatadah: “mendekatiNya dengan taat kepadanya dan beramal dengan apa yang diredhaiNya”.[2] Dalam menafsirkan ayat ini ramai para pengikut tarikat-tarikat yang tersalah dengan menmbolehkan bertawassul dengan cara yang haram sedangkan para mufassirin mentafsirkan tawassul tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal taat kepada Allah iaitu melakukan ibadat sepertimana yang telah disyari’atkan.

Dalam masalah tawassul Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah golongan yang sederhana dalam masalah tawassul. Iaitu tawassul dibolehkan akan tetapi hendaklah bersandar dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis yang sahih. Golongan Ahli Sunnah tidak menolak kesemua jenis tawassul dan tidak pula menerima kesemua jenis tawassul kerana ada tawassul yang tidak disyari’atkan.

2.Pembahagian Tawassul

Tawassul terbahagi kepada 3 bahagian: tawassul yang semula jadi, tawassul yang disyari’atkan dan tawassul yang haram ataupun syirik.

1.) Tawassul yang semula jadi adalah seperti udara perantaraan untuk bernafas bagi manusia, air perantaraan untuk menghilangkan haus, makanan perantaraan untuk menghilangkan kelaparan, ubat perantaraan untuk menyembuhkan penyakit, ilmu perantaraan untuk membasmi kejahilan, kenderaan perantaraan untuk sampai ketempat destinasi, api perantaraan untuk mendapat cahaya begitu juga kegunaannya untuk memasak, posmen perantaraan untuk mengirim surat dan banyak lagi.[3]

Tawassul seperti ini tidak boleh dihukumkan haram atau syirik kerana setiap manusia tidak dapat dielakkan dari memerlukan kepada makhluk yang hidup. Inilah yang dikatakan fitrah (Tabi’i) yang berlaku ke atas setiap manusia tanpa pengecualian. Ini sekaligus menyangkal pendapat sebahagian manusia yang menggunakan dalil keperluan pada tawassul adalah kerana ia adalah fitrah sebagaimana contoh-contoh yang disebutkan di atas. Tawassul yang dibenarkan adalah merujuk pada dalil-dalil yang sangat banyaknya di dalam Al-Quran dan Hadis dan tawassul yang haram adalah tawassul dengan cara yang tidak dikenali oleh para sahabat terdahulu.

2.) Tawassul yang disyari’atkan adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta perbuatan para sahabat Radhiallahu ‘anhum. Contoh yang mudah tawassul seperti ini ialah seperti mengucapkan dua kalimah syahadah beserta kefahaman yang betul serta diiringi dengan menunaikan ataupun memenuhi tuntutannya maka dia akan masuk syurga. Ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam:


من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة


“Sesiapa yang mati sedang ia mengetahui Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dia akan masuk syurga” [Hadis Riwayat Muslim, Ahmad dan Ibn Hibban, Lihat: Musnad Ahmad Takhrij Al-Arnauth, no: 464 dan 498]

Kita disyari’atkan untuk berdoa dengan meminta terus kepada Allah tanpa perantaraan apa-apa sebagaimana firmannya:


)وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ(


Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku (berdoa kepadaku) akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. [Surah Al-Ghafir ayat 60]


)إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(


“Hanya Engkaulah tempat kami menyembah, dan Hanya kepada Engkaulah tempat kami meminta pertolongan”. [Surah Al-Fatihah ayat 5]

Sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam:


إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله


“Apabila engkau meminta (pertolongan) hendaklah engkau meminta kepada Allah dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah”. [Hadis Riwayat Tirmizi dan Ahmad; disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Wa Dha’if Al-Tirmidzi, no: 2516, begitu juga Al-Arnauth mensahihkan dalam Musnad Ahmad, no: 2763 ]

Walaubagaimanapun diperbolehkan untuk kita bertawassul dalam doa kita. Antara tawassul yang disyari’atkan tersebut adalah (1) berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, (2) bertawassul dengan amal soleh diri sendiri, dan (3) bertawassul dengan meminta orang soleh mendoakan kita. Ini sepertimana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah:


)وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(


“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang Telah mereka kerjakan”. [Surah Al-A’raf ayat 180]

Seperti mana selalunya kita berdoa “Ya Allah Ya Tuhanku Engkaulah Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih” atau “Ya Allah Tuhan yang menciptakan sekelian makhlukNya” atau “Ya Allah Tuhan yang Maha Adil” dan sebagainya lagi. Berdoa seperti inilah yang lebih baik malah amat elok ketika berdoa. Sebagaimana kalau kita hendak meminta dengan seseorang sesuatu, mestilah kita memujinya terlebih dahulu sebelum menyatakan hasrat permintaan.

Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sendiri ketika mana beliau bersedih dan berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala:


كان إذا حزبه أمر قال : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث


“Sesungguhnya apabila baginda (Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam) bersedih kerana sesuatu perkara maka baginda mengucapkan: “Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Berdiri sendiri dengan RahmatMu aku memohon pertolongan”. [Hadis Riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Dha’if Sunan Tirmidzi, no: 3524]


اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني


“Ya Allah aku berlindung dengan kebesaranMu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, janganlah sesatkan aku” [Hadis Riwayat Muslim, Lihat Sahih al-Jami’ Shogier, no: 1309]

Manakala bertawassul dengan amalan soleh telah pun diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam dimana sebuah hadis yang panjang ini menceritakan bahawa terdapat 3 orang lelaki terlepas dan terselamat dari terperangkap di dalam gua yang tertutup dengan cara bertawassul kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka lakukan:

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘anhu katanya: Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tiga orang lelaki sedang berjalan-jalan, tiba-tiba turun hujan. Lalu mereka berteduh di dalam gua, lalu gua itu tertutup dengan sebuah batu besar menyebabkan mereka terkurung, lalu sebahagian daripada mereka berkata kepada sebahagian yang lain: “Ingatlah semua amalan baik yang pernah kamu lakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala setelah itu berdoalah kepada Allah dengan amalan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menolong kesulitan ini. Lelaki pertama berkata: Ya Allah, suatu ketika dulu aku mempunyai dua orang ibu bapa yang sudah tua melarat. Mereka tinggal bersama keluargaku yang terdiri dari seorang isteri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Aku pelihara mereka serta berkhidmat untuk mereka. Sebaik saja aku mempunyai masa lapang aku terus memerahkan susu untuk mereka.

Aku utamakan kedua orang tuaku untuk meminumnya terlebih dahulu daripada anak-anakku. Satu hari kerana kesibukan pekerjaanku sehingga ke petang, baru aku dapat pulang. Aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Seperti biasa aku terus memerah susu. Aku letakkan susu tersebut di dalam sebuah bejana. Aku berdiri di hujung kepala kedua orang tuaku, namun aku tidak sanggup membangkitkan mereka dari tidur yang nyenyak. Aku juga tidak sanggup untuk memberi anak-anakku minum terlebih dahulu sebelum kedua orang tuaku meminumnya, sekalipun mereka meminta-minta dihadapanku kerana lapar dahaga. Aku terus setia menunggu mereka dan mereka juga tetap pula tidur sampai ke pagi. Jika Engkau (Allah) tahu apa yang aku lakukan itu adalah semata-mata mengharapkan keredhaanMu, maka tolonglah aku dari kesulitan ini. Gerakkanlah batu besar ini, sehingga kami boleh melihat langit.

Disebabkan khidmat bakti Allah Subhanahu wa Ta’ala berkenan menolong mereka dengan menggerakkan sedikit batu besar tersebut, sehingga mereka boleh melihat langit. Lelaki kedua pula berkata: Ya Allah, suatu ketika dahulu aku mempunyai seorang sepupu perempuan. Aku mengasihinya sebagaimana cinta seorang lelaki terhadap seorang perempuan yang cukup mendalam. Aku minta supaya dia melayani keinginan nafsuku. Namun begitu dia tidak sudi untuk berbuat demikian kecuali setelah aku memberikannya wang sebanyak seratus dinar. Untuk tujuan tersebut dengan susah payah akhirnya aku mampu mengumpulkan wang sebanyak itu. Aku membawa wang tersebut kepadanya.

Sebaik saja aku ingin menyetubuhinya, dia berkata: Wahai hamba Allah! Takutlah pada Allah. Janganlah kamu meragut kesucianku kecuali dengan pernikahan terlebih dahulu. Mendengar kata-kata tersebut aku terus bangkit daripadanya serta membatalkan niat jahatku itu. Seandainya Engkau (Allah) tahu bahawa apa yang aku lakukan ini adalah semata-mata untuk mencari keredhaanMu, tolonglah kami dari kesulitan ini. Gerakkanlah batu besar ini agar terbuka sedikit lagi.

Lelaki ketiga pula berkata: Ya Allah, suatu ketika dulu aku pernah mengupah seorang pekerja untuk menunggal (membahagikan) padi. Sebaik saja selesai melakukan pekerjaan, dia berkata: berikan upahku. Namun aku enggan membayar upahnya. Dia terus menunggal dan meminta lagi upahnya beberapa kali. Aku masih seperti biasa, enggan membayar upahnya dan terus mengupahnya menunggal padi sampai aku berjaya memiliki seekor lembu dan beberapa ekor anaknya. Suatu hari lelaki tadi datang kepadaku dan berkata: Takutlah kepada Allah dan janganlah mempermainkan aku. Aku berkata: Aku tidak mempermainkan kamu, tetapi ambillah lembu tersebut. Seandainya Engkau tahu bahawa apa yang aku lakukan itu adalah semata-mata untuk mencari keredhaanMu, tolonglah kami dari kesulitan yang tinggal hanya sedikit lagi. Akhirnya Allah pun menolong mereka dengan menggerakkan batu besar yang menutupi gua tempat di mana tempat mereka berteduh. [Hadis Riwayat Bukhari, Lihat: Sahih Bukhari, no: 2165]

Hadis di atas menunjukkan keharusan bertawassul kepada amal soleh yang kita pernah lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala sepertimana yang dilakukan oleh ketiga-tiga orang tersebut. Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah golongan yang pertengahan dalam masalah ini kerana mereka tidak menolak kesemua jenis tawassul dan tidak pula menerima semua sekali cara bertawassul. Mereka mengambil cara bertawassul yang telah disepakati akan keharusannya berdasarkan dalil-dalil yang Sahih dan yang Sarih (jelas).

Adapun bertawassul dengan cara meminta orang soleh doakan atau jika hidup di zaman Nabi lagi, ia minta agar Nabi doakan untuknya adalah juga cara yang dibenarkan kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya:


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ


“Dari Anas bin Malik, bahawasanya Umar bin Al-Khattab Radhiallahu ‘anhu. Apabila tiba kemarau, beliau (beserta para sahabat) bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib, maka beliau berkata: Ya Allah, bahawasanya kami pernah bertawassul kepadamu dengan Nabimu (Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam) Maka Engkau turunkan hujan dan sekarang kami bertawassul dengan paman nabi kami kepada Engkau, maka turunkanlah hujan.” [Hadis Riwayat Bukhari, no: 954]

Yang dimaksudkan dari kata-kata Umar pada hadis ini sebenarnya adalah kepada doa Abbas (yang masih hidup) yang ketika itu Abbas bersama-sama para sahabat dan Abbas juga mendengar permintaan Umar dan Abbas benar-benar berada di hadapannya. Adapun maksud sebenar Umar dalam Hadis ini ialah:

“Kami pernah bertawassul kepadamu melalui Nabimu dan kami bertawassul sekarang dengan paman NabiMu, sesungguhnya kami maksudkan Nabi kami (Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam) dan meminta agar baginda berdoa untuk kami dan berperantaraan kepada Allah dengan doanya. Sekarang baginda telah berpindah ke sisiMu Tuhannya yang Agung, tidak mungkin baginda mengulangi doanya untuk kami. Maka kami beralih kepada paman Nabi kami iaitu Abbas, kami meminta kepadanya supaya mendoakan kami.”[4]

Untuk menguatkan lagi hujah di atas, kita juga dapat lihat satu lagi contoh iaitu seorang yang kurang baik penglihatannya bertawassul dengan doa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam yang juga menjadi hujah bahawa harusnya bertawassul dengan doa orang yang hidup seperti Nabi, Rasul, atau orang soleh. Hadis seperti berikut:


عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه....


“Dari Utsman bin Hanif, bahawasanya seorang lelaki kurang baik penglihatannya menemui Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata: Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkan aku. Baginda (Nabi) bersabda: Jika engkau mahu aku akan doakan engkau dan jika mahu ditangguhkan itu lebih baik. Beliau (lelaki tersebut) berkata: Doakanlah kepadaNya. Maka baginda menyuruhnya agar berwuduk maka ia berwuduk dengan sebaik-baiknya, kemudian bersembahyang dua rakaat lalu berdoa dengan doa berikut: Ya Allah sesungguhnya aku meminta dan bertawajjuh (menghadapkan wajah) kepadaMu melalui (doa) nabi Muhammad yang pembawa Rahmat. Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku bertawajjuh dengan engkau kepada Tuhanku agar dipenuhi hajatku ini, maka tunaikanlah untukku. (baginda terus berdoa): Ya Allah sembuhkan dia dengan doaku. Beliau (lelaki tersebut) berkata: Maka (penyakit itu sembuh).” [Hadis Riwayat Tirmizi, no: 3502, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Dha’if Sunan Al-Tirmidzi, no: 3578][5]

Maka keseluruhan daripada hadis ini kita dapati bahawa harusnya bertawassul hanya dengan doa seseorang yang masih hidup. Tidak ditemui hadis-hadis yang membicarakan bolehnya bertawassul dengan zat, berkat atau kemuliaan seseorang yang hidup maupun yang telah mati. Jika ada, pasti ada contoh daripada para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in kerana mereka adalah umat yang paling terbaik untuk dijadikan contoh.

3.) Tawassul yang Haram ialah tawassul selain daripada contoh-contoh tawassul yang telah diterangkan sebelum ini. Ini kerana tawassul adalah suatu ibadat. Sedangkan menurut kaedah “Asal ibadat adalah haram kecuali yang ada dalil.” Para pengikut Al-Arqam adalah salah satu tarekat yang mengamalkan tawassul yang terkeluar dari landasan syari’at. Di dalam pengamalan Aurad Muhammadiyah terdapat satu seruan kepada Syeikh Suhaimi yang boleh membawa kepada syirik. Caranya adalah dengan menyebut:


أُحْضُرُواْ يَا سَيْدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ السُّحَيْمِيْ


Tiga kali satu nafas kemudian berkata: “Saya minta diajarkan kepada saya keramat Pencak Sunda dan dipagarkan badan saya daripada musuh dengan izin Allah.” Malah mereka sering bertawassul dengan meminta pertolongan daripada Abuya dengan perkataan “Wahai Abuya, tolonglah kami dalam pelbagai masalah kami.” Cara ini jelas bertentangan dengan surah Al-Fatihah yang bermaksud: “Hanya padaMu kami menyembah dan hanya padaMu tempat kami memohon pertolongan.” Bahkan, inilah juga sebenarnya amalan-amalan para pengikut tarikat lainnya seperti Naqsyabandiyah, Syaziliah, Rifa’iyah dan banyak lagi.

Mari kita lihat di dalam buku Aurad Muhammadiah yang berjudul : “Hazihi al-Aurad ul-Muhammadiyah.” Keluaran Minda sheikhul Arqam, Kuala Lumpur 1993 M bersamaan 1413 H selain mempunyai amalan pencak sunda, satu lagi amalan dan cara tawassul yang syirik mereka amalkan (seperti yang diketahui oleh pengamalnya):

“Mereka yang mendapat ijazah dan mengamalkan aurad ini mendapat satu faedah lagi yang besar iaitu dibantu sewaktu kecemasan. Apabila di dalam kecemasan, berilah salam kepada yang punya aurad ini dengan berkata: “assalamualaikum ya saiyidi Syeikh Muhammad as-Suhaimi tiga kali satu nafas dan kemudian nyatakanlah segala hajat dan akhir sekali sudahi dengan ungkapan dengan izin Allah.”

Inilah yang menjadi amalan mereka disebalik amalan wirid-wirid susunan yang telah direka cipta oleh manusia, mereka juga bertawassul dengan Syeikh Suhaimi yang kononnya adalah akan dizahirkan menjadi Imam Mahdi. Padahal amalan mereka tidak adapun di zaman Nabi, Sahabat, Tabi’in, maupun Tabi’ tabi’in. Malangnya para pengamal Aurad Muhammadiah (juga pengikut tarikat-tarikat yang lain) kebanyakan tidak mahu meneliti bab ini. Sebaliknya, kebanyakan daripada mereka hanya mengikut amalan para pengamal tarikat sebelum mereka yang juga berkemungkinan tidak mengetahui kenyataan ini.

Sebahagian daripada mereka ada yang cuba untuk mengelak daripada mengetahui kenyataan ini kerana bimbang ajaran mereka selama ini adalah salah dan telah terkeluar dari landasan syariat. Sehingga ada yang berkata: “Takkanlah para ustaz-ustaz yang dulunya itu membuat kesalahan?” Ada juga yang berkata: “Terlalu ramai sudah yang beramal sebegini, takkan kita nak kata mereka salah (sesat)?” Semua percakapan sebegini adalah berbentuk penafian mereka terhadap amalan mereka (bertawassul dengan pemimpin mereka dan pengasas tarikat mereka) yang telah menjadi amalan mereka selama ini. Sedangkan Allah telah pun berfirman:


)وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (


“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” [Surah Al-An’am ayat 116][1] Dinukil dari Manhaj Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah oleh Ismail bin Omar, cetakan kedua 2006, halaman 226.

[2] Ibid.

[3] Rujuk Tawassul/ Wasilah, Istighasah, & Syafaat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Rasul bin Dahri, Terbitan Jahabersa.

[4] Hadis selanjutnya, lihat: Al-Asobah jilid 3, halaman 634, Al-‘Asqalani.

[5] Hadis ini juga adalah dalil bahawasanya adanya solat hajat. Ini kerana dalil-dalil yang dibawa tentang solat hajat kebanyakannya adalah dha’if kecuali hadis ini. Maka disunnatkan solat hajat sebagaimana orang buta dalam hadis tersebut lakukan kemudian bolehlah bertawassul iaitu meminta agar orang soleh mendoakannya. Wallahua’lam

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails