Thursday, May 22, 2008

SYI'AH KEMBALI BERAKSI

Syiah memperalat Pentas PAS Vol. 1Ustaz Harun Taib Jawab Zaini (Syiah)"Syiah dalam Pas: Inikah Puncanya?"

Tuesday, May 13, 2008

Menjawab Ahli Batil dengan Tafsil (2)

شرح كشــــــــــــــــف الشبهات

Oleh Ustaz Abu Rubayyi' As-Salafy

Hujah Kedua Ahli Batil adalah ayat-ayat al-Quran turun mencela orang yang menyembah berhala, mereka tidak menyembah berhala atau berdoa kepada berhala tetapi kepada wali-wali dan nabi-nabi.

Jawabnya:

1) Walaupun bahan yang disembah atau ditujukan ibadah padanya berbeza tetapi maksud dan tujuan adalah sama. Orang-orang musyrikin seperti yang telah kita sebutkan dahulu tidak menyembah berhala sebagai Rabb, tetapi sebagai memohon syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka sama jugalah seperti kamu yang memohon kepada Wali dan Nabi. Oleh kerana samanya 'illah maka sahlah untuk disamakan hukum.

Berkata al-Amir as-San'ani (w 1768M) dalam kitabnya Tathir al-Iktiqad:

والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء، ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية.

Maksudnya: "dan bernazar dengan harta untuk mayat dan seumpamanya (daripada ibadat) dan menyembelih atas kubur dan bertawassul serta memohon hajat daripadanya (kuburan) adalah perkara yang sama dilakukan oleh ahli jahiliyyah serta mereka menamakannya sebagai berhala, dan dibuat pula oleh golongan quburi tetapi menamakannya sebagai wali, kubur dan masyhad, dan nama-nama tidak ada kesan dalam mengubah makna pada bahasa, aqal dan syara'. Maka sesiapa yang meminum araka lalu menamakan ia sebagai air tidaklah yang diminum itu melainkan arak jua dan dihukum sebagai peminum arak bahkan mungkin lebih besar dosanya kerana mengubah dan menipu dalam penamaan".[Tathir al-Iktiqad min Adranil Ilhad, 18].

Ini merupakan satu lagi bentuk syubhat yang ditimbulkan ahli bidaah dalam agam iaitulah mengubah nama sedangkan makna yang sama. Maka ada yang mengubah untuk makan riba dinamakan yuran perkhidmatan tetapi ia adalah riba, muzik dinamakan sebagai nyanyian keagamaan dan sebagainya. Sabda Nabi S.A.W:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Maksudnya: "Akan ada dalam umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat muzik. Akan satu kaum di tepi bukit pada waktu petang kepada mereka dengan haiwan ternakan hendak meminta pertolongan mereka lalu mereka berkata: 'datnglah esok hari'. Maka pada malam itu Allah meruntuhkan bukit ke atas mereka dan menukar sebahagian yang lain sebagai kera-kera dan babi-babi hinggalah ke hari kiamat".-[ al-Bukhari].

2) Segala yang disembah selain Allah adalah dilarang dan dalil-dalil larangan adalah umum seperti firman Allah Taala:

Maksudnya: Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.-[al-Jinn:18]

Maka termasuklah berhala dan wali dan nabi, haram diseru dan dipohon doa kepadanya dipersekutukan Allah dengannya. Firman Allah lagi:

Maksudnya: Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu",...[an-Nahl:36]

Maka telah tsabit makna thagut adalah segala apa yang disembah selain Allah Azza wa Jalla [Tafsir al-Khazin,4/176].

3) Allah S.W.T telah menghukum Kafir golongan Yahudi dan Nasrani kerana menyembah Uzair dan Isa A.S. Sedangkan Uzair paling kurang kedudukannya adalah seorang lelaki soleh dan ada pendapat mengatakannya adalah Nabi dan begitu juga Isa adalah Rasul Ulul Azmi, maka jika menyembah yang demikian mulia daripada kalangan makhluk sekalipun dianggap syirik besar maka lebih patutlah apa yang kamu lakukan ini menyembah mayat dan kubur dianggap sebagai syirik besar.

4) Jika mereka mengatakan bahawa mereka hanya bertawassul bukan menyembah maka jawablah dengan firman Allah Taalah:

Maksudnya: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan merekasiapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.[al-Israa':57]

Dan juga firman Allah S.W.T:

Maksudnya: Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu).

Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[al-Maidah:75-76].

Maka jika Isa A.S dan Uzair A.S yang merupakan antara makhluk yang mulia di sisi Allah Taala tidak dapat memberi manfaat apabila diminta tawassul,

Maka kubur dan wali-wali sangkaan kamu ini lebih-lebih lagi tidak dapat berbuat apa-apa.

Begitu juga perhatikanlah firman Allah Taala dalam 3 ayat berikut:

Maksudnya: Dan (Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka semuanya Kemudian Allah berfirman kepada malaikat: "Apakah mereka Ini dahulu menyembah kamu?".

Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka Telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu".[Saba':40&41].

Maksudnya: Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?". Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika Aku pernah mengatakan Maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan Aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".[al-Maidah:116]

SIFAT-SIFAT ZATIYYAH

توحــــــــــيــــــد الأســـــــــــــــــــــماء والصـــــــــفات والذات

Ustaz Abu Rubayyi' As-Salafy

1- al-Ilmu

Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: "Sesungguhnya dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."- [Yusuf:100].

Dan firman Allah Taala:

Maksudnya: "Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu."-[at-Thalaq:12].

Ilmu merupakan sifat zat Allah S.W.T yakni Allah S.W.T sentiasa berilmu tidak didahului kejahilan dan tidak didatangi kelupaan atau kelalaian. Ilmu Allah S.W.T merangkumi segala kejadian dalam alam ini dan segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik atau buruk, Iman atau kufur dan maksiat atau taat semuanya adalah dengan ilmu dan pengetahuan Allah dilaksanakan dengan kehendak dan kuasa Allah Taala. Allah S.W.T berilmu dengan Ilmu yang menjadi sifatnya bersalahan dengan aqidah Kristian yang mengatakan bahawa Ilmu Allah adalah Allah sendiri. Dalilnya Firman Allah:

Maksudnya: "(mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al Quran yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). cukuplah Allah yang mengakuinya".-[an-Nisaa':166].

Golongan yang sesat dalam sifat ini ada 3 jenis selain Kristian tadi:

1) al-Qadariah al-Ghulah: Allah hanya tahu setelah sesuatu terjadi.

2) Al-Jahmiyyah : Mereka sama seperti Kristian.

3) Al-Mutafalsifah: Allah hanya tahu secara ijmali (kasar) tidak terpeinci. Pelopor aqidah ini ialah Ibn Sina[1].

Mereka semua sesat dengan firman Allah Taala:

Maksudnya: " Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."- [Luqman:34].

2-al-Iradah:

al-Iradah bermaksud Sifat berkehendak. Disebut juga al-Masyi-ah. Maka segala yang berlaku di alam ini adalah dengan kehendak Allah S.W.T sama ada baik atau buruk. Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: "Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki".- [al-Hajja:14]

Dalam surah al-Baqarah ayat ke-253:

Maksudnya: "dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya".

Iradah itu terbahagi kepada dua:

1- Kauni: Iatulah kehendak Allah yang bersifat kejadian alam ini. Maka segala baik dan buruk, Iman dan Kufur adalah daripada Iradah Kauni.

2- Iradah Syar'i : Iaitulah segala perintah dan larang Allah dalam urusan agama. Maka Iradah ini hanya perkara baik-baik sahaja.

Dengan demikian terjawablah persoalan bagaimana mungkin Allah Taala menyuruh kita beriman tetapi ada yang kufur? Jawapannya Allah Taala berkehendak seseorang beriman seperti Firaun misalnya dengan Iradah-Nya yang Syar'i tetapi hendak dia kufur dengan Iradah Kauni.

Tetapi Allah S.W.T tidaklah zalim kerana Dia menjadikan bagi manusia juga kehendak dan dengan kehendak itulah manusia memilih jalan yang baik atau buruk. Dia S.W.T telah menetapkan bahawa mereka yang berkehendak kepada kebaikan akan diberi kebaikan dan mereka yang berkehendak pada kejahatan maka diberi kejahatan. Firman Allah dalam surah al-Kahf ayat ke-29:

Maksudnya:"Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".

Dalam surah al-Insan Allah berfirman:

Maksudnya: "Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Maka, Allah menjadikan bagi manusia itu kehendak dan jika kehendak manusia itu sesuai dengan Iradah Allah maka terlaksanalah kehendaknya jika manusia berkehendak sesuatu tetapi Allah tidak berkehendak menjadikannya maka tidaklah terlaksana.

Golongan yang terkeluar dari kebenaran dalam masalah ini adalah:

1- al-Asyairah: Mereka menjadikan bagi Allah itu 1 Jenis Iradah sahaja. Ini membawa kepada adanya perbezaan antara Iradah (kehendak) dengan Murad (yang dikehendaki). Al-Asyairah melihat seolah-olah perintah Allah bukanlah kehendak Allah. Ini sangat batil kerana mustahil Allah menyuruh solat tetapi Dia tidak mahu sebahagian hamba-Nya untuk tidak solat.

2- Al-Muktazilah: Mereka ingkar sifat ini dan mengatakan Allah berkehendak dengan Iradah yang baharu di tempatnya.

3- Al-Jabariyyah: Mereka menjadikan semua kehendak adalah kehendak Allah. Ini sangat batil dan membawa kepada wihdatul wujud.


[1] Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina dan Mutafalsifah atas aqidahnya ini tetapi ahli sunnah tidak mengkafirkan sehinggalah ditegakkan hujjah.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails