Tuesday, January 29, 2008

BERHATI-HATI DENGAN KUMPULAN AHBASH


Setelah diselidiki rupanya mereka yang membuat blog-blog untuk menghentam wahabi rupanya adalah daripada kelompok ahbash yang telah difatwakan sesat oleh segenap ulama ahli sunnah wal jamaah. mereka bukan setakat mengaku ahli sunnah wal jamaah malah menghukum orang yang tak sealiran dengan mereka semuanya kafir. Mereka ini tidak segan silu untuk mengkafirkan siapa sahaja yang tak ikut mereka.

Lihat saja blog-blog yang dikeluarkan mereka, bukan setakat memfitnah tetapi diejeknya dan dikutuknya orang-orang tertentu. Sila klik link di bawah ini:

www.abu-syafiq.blogspot.com

www.mingguanwahabi.blogspot.com

www.bankwahabi.wordpress.com

Berikut saya nyatakan pemikiran serta pegangan mereka yang saya nukil dari web almanhaj.or.id (http://www.almanhaj.or.id/content/1941/slash/0):


PEMIKIRAN DAN AQIDAH FIRQOH AL-AHBASY

1- Mereka mengaku berada di atas madzhab Imam Syafi’i, baik dalam masalah aqidah ataupun fiqih. Tetapi pada kenyataannya, mereka sangat jauh dengan pengakuan yang mereka katakan. Bahkan mereka berani mentakwilkan sifat-sifat Allah dengan tanpa kaidah yang benar menurut syar’i. Mereka menatkwilkan istiwa Allah dengan istiilaa sebagaimana takwil yang telah dilakukan oleh orang-orang Mu’tazilah dan Jahmiyah.

2- Mereka mengatakan, bahwa lafazh Al-Qur’an adalah dari Jibril, bukan dari Allah. Anggapan yang sembrono ini tercantum dalam kitab mereka yang berjudul ‘Izharul Aqidah As-Suniyah, halaman 591.

3- masalah iman, mereka mengatakan bahwa iman seseorang selamanya akan sempurna dan tidak akan pernah rusak, walaupun orang tersebut tidak pernah menegakkan rukun-rukun Islam yang ada. Pendapat seperti ini termasuk dari aqidah Murji’ah Jahmiyah.

4- bab Tauhid, mereka seperti Jabriyah yang meyakini bahwa Allah lah yang telah mendorong orang kafir melaksanakan kekafirannya. Seorang hamba tidak mempunyai kuasa atau kemampuan untuk menolaknya.

Pendapat seperti ini, jelas sangat keliru, karena menurut pandangan Ahlus sunnah wal Jama’ah, setiap manusia mempunyai kehendak untuk memilih jalan kebenaran dan kesesatan, sebagaimana manusia juga bisa memilih yang baik untuk kehidupan dunia mereka.

5- menganjurkan kepada manusia untuk beribadah ke kuburan, meminta pertolongan dan hajatnya kepada orang-orang yang telah meninggal. Bahkan firqoh Al-Ahbasy ini berkeyakinan, bahwa orang yang telah meninggal akan keluar dari kuburan untuk menolong manusia, kemudian akan kembali lagi setelahnya. Disamping itu, firqoh sesat ini juga membolehkan manusia untuk meminta perlindungan kepada selain Allah dan meminta barakah kepada batu.

6- ini banyak merajihkan hadits palsu untuk menguatkan madzhab mereka dan sebaliknya, mereka melemahkan hadits shahih yang bertentangan dengan ajaran mereka.

7- Mereka banyak mencela para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti Muawiyah, Aisyah, Khalid bin Walid. Menurut anggapan kelompok ini, orang-orang yang ikut bersama Mu’awiyah untuk melawan Ali, maka mereka meninggal dalam keadaan Jahiliyyah.

7- Mereka juga mengkafirkan banyak para ulama. Misalnya : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Adz-Dzahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syaikh Nashiruddin Al-Albani, dan sebagainya.

9- Mereka juga banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyimpang. Sebagai contoh : melihat, berikhtilat, dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram adalah halal, wanita yang berhias dan tabarruj boleh keluar rumah walaupun tidak dizinkan oleh suaminya.

Dan masih banyak lagi kesesatan dan penyimpangan mereka yang harus diwaspadai.

SUMBER PEMIKIRAN DAN AQIDAH FIRQOH AL-AHBASY

Pemikiran dan aqidah mereka dapat disimpulkan sebagai berikut :

[1]. Dalam masalah sifat-sifat Allah, firqah ni menganut mazhab Al-Asy’ariyah, yang mirip dengan manhaj jahmiyah.

[2]. Dalam masalah iman, mereka menganut pemikiran Murji’ah dan Jahmiyah

[3]. Dalam beribadah, mereka menggunakan thariqah yang tidak ada ada dalam Islam, semisal thariqah Ar-rifa’iyah dan Naqsabandi.

[4]. Mereka juga memiliki aqidah Ja’fariyah Al-Bathiniyah.

[5]. Pemikiran mereka juga diambil dari berbagai sumber dan macam aliran lain, yang bertujuan untuk menipu dan mengoyak persatuan umat Islam, baik dari sisi aqidah dan manhaj yang benar, yaitu menhajnya para Salafush Shalih, manhaj Rasulullah dan para sahabatnya.

Demikian penjelasan singkat tentang firqah yang sesat ini. Semoga Allah melindungi kita dari tipu daya dan muslihatnya. Wallahul Musta’an.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails